Alles rond het thema uitvaart in Heerlen

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg die mensen krijgen wanneer ze ongeneeslijk ziek zijn. Palliatieve zorg is erop gericht om iemand een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Het wordt nog wel eens totale zorg genoemd omdat het veel verder gaat dan alleen medische zorg.

Bij palliatieve zorg kan je ook denken aan geestelijke zorg, thuiszorg of hulp in het huishouden. Palliatieve zorg kan er ook zijn voor de naasten van iemand die ziek is. Ook zij gaan door een hele zware en moeilijke tijd.

In Heerlen zijn diverse organisaties die palliatieve zorg bieden. Hieronder staan een aantal voorbeelden.

De huisarts

Mensen die niet meer beter kunnen worden kunnen hun huisarts vragen om te helpen. De huisarts kan samen met de behandelde specialisten in het ziekenhuis bepalen welke zorg er nodig is. Omdat de meeste mensen in de loop van de jaren een goede band hebben opgebouwd met hun huisarts voelt de hulp meestal ook meer vertrouwd.

Zuyderland ziekenhuis

Het Zuyderland ziekenhuis kan patiënten ook helpen om de nodige palliatieve zorg te organiseren. Mensen kunnen hun behandeld arts vragen om hen hierbij te helpen. Op de website van het Zuyderland ziekenhuis zijn verschillende artikelen te vinden over de zorg in de laatste levensfase.

Zuyderland Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
088 459 7777

Hospice Heerlen

Hospice de Mantelhof is een bijna-thuis-huis waar mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen in een huiselijke omgeving. Het gaat dan om mensen die een levensverwachting hebben van niet langer dan drie maanden en die niet thuis kunnen zijn.

In het hospice werkt een team van professionals en vrijwilligers samen om gasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Iedere gast heeft een eigen kamer en er zijn diverse voorzieningen waar families samen kunnen komen.

Hospice Heerlen
Pijnsweg 38
6419 cm Heerlen
Telefoon: 045 576 07 60
www.demantelhof.nl

Overlijden in regio Heerlen melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206